Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
i like to make levels, mods and stages so..
how do i make wads? and also maps. is there a download
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
You can use doom builder (or slade, I think, never used it) make your maps, and then save as a wad.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος