Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II

Master Levels for DOOM II > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Windows 8 help plz [FIXED]
I got The Ultimate Doom, Doom II: Hell on Earth, and Final DOOM to work by editing .conf files and putting on compatibility to Windows '95. But in this case with Master Levels, it doesn't seem to work. Anyone here know if there's another fix for this?
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HyattvExcel; 30 พ.ย. 2013 @ 8:34pm
< >
กำลังแสดง 1-6 จาก 6 ความเห็น
I have no clue how to get it working with the original DOS engine, but you can get zdoom or the eternity engine to launch master levels for you.
Alrighty, I'll give that a try
you may just need a sorce port :P
Okay this worked for me: after editing the .conf files, I copied dosbox from the Final Doom's and paste it into Master Level's directory and the game ran nicely. Point out for those who would like to try this solution.
I run the master levels as an episode in doom 2, here is a guide.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=169466324
dam mine is not working too..... :(
< >
กำลังแสดง 1-6 จาก 6 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Master Levels for DOOM II > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้