Προβολή στατιστικών
314 σε παιχνίδι | 1 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Terror. Violence. Madness. Bedlam. A holiday paradise gone mad. A tropical island turns into total chaos after a mysterious zombie outbreak. Cut off from the rest of the world, the player’s only chance to survive is to fight to the death and find a way to escape from the island.
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.