เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
All Achievements Explained
โดย Jedo
This guide is mainly for the purpose of giving gamers an idea of how easy it is to complete SkyDrift to 100%. I'm not calling this a 100% guide (though it can be treated as such) mainly because the game is so easy to figure out once you get started. This ...
SkyDrift日本語ガイド
โดย sabo❀さぼり
追い越せないなら撃ち落せ! このガイドはDigital Realityが開発のレースゲーム「SkyDrift」の日本語ガイドです。 公式 ・Webサイト - http://skydriftgame.com/ ・Youtube - ...
SkyDrift-How to Guide #1
โดย -SK-
Hello and Welcome to the SkyDrift Guide#1 of Part 1 of 1 In this guide will be going over the basics aswell as the idea behind the game and what is SkyDrift ------------------------Ok lets start off the basics---------------------- -SkyDrift is a 2...