Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Ενσωματωμένοι οδηγοί  Ειδικοί ενσωματωμένοι οδηγοί σε SkyDrift
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
All Achievements Explained
από Jedo
This guide is mainly for the purpose of giving gamers an idea of how easy it is to complete SkyDrift to 100%. I'm not calling this a 100% guide (though it can be treated as such) mainly because the game is so easy to figure out once you get started. This ...
SkyDrift日本語ガイド
από sabo❀さぼり
追い越せないなら撃ち落せ! このガイドはDigital Realityが開発のレースゲーム「SkyDrift」の日本語ガイドです。 公式 ・Webサイト - http://skydriftgame.com/ ・Youtube - ...
SkyDrift-How to Guide #1
από -SK-
Hello and Welcome to the SkyDrift Guide#1 of Part 1 of 1 In this guide will be going over the basics aswell as the idea behind the game and what is SkyDrift ------------------------Ok lets start off the basics---------------------- -SkyDrift is a 2...