DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Mod support?
I got the graphics mod for doom 3 from moddb.com using desura just wondering if that mod also affects this game as well? can someone tell me? never played the ROE so I wont be able to tell if anything changed like it did with the Doom 3.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
why did you get it with desura???? don´t get it...doesn´t make any sense...

but here is the roe-sikkmod: http://www.moddb.com/mods/sikkmod/downloads/sikkmod-v11-roe
believe it or not, if the Trent Reznor Soundpack mod is installed in the base "Doom 3" game folder, his original sounds automatically carry over into the "Resurrection of Evil" expansion
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM 3: Resurrection of Evil > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος