DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Co op Mod?
I read about a co op mod and am looking to game it with my buddy, anyone know if it's compaitable with steam and where I can get it
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Last Man Standing Coop mod is the one probably mean.

Are you using Windows? Download LMS Coop v4[doom3.filefront.com]. Run lastmanstandingcoop4windows.exe and it will extract the mod files to your location of choice. Extract to Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Doom 3. Or extract to where ever then copy or move the lms4 folder to you Doom 3 Steam install folder.

more info..

Yes it works with Steam.

Start the game then select Last Man Standing Coop Mod 4.0 via the Mods tab. Select Mulitplayer then select ROE COOP for the gametype.
Thanks for the help appreciate going to look into downloading it right now
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM 3: Resurrection of Evil > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 6 Δεκ 2013 στις 12:20
Αναρτήσεις: 3

Περισσότερες συζητήσεις