DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: Resurrection of Evil > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Game is meh
Suffers the same problems doom 3 had. There is no diversity in the level layouts, they are all clausterphobic like doom 3 was. Still a decent game but could of been so much more if they had some big open areas here and there.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Big open areas would have taken away from the suspense and slowed things down too much. DOOM is about fast paced action and close quarter scares.
Big difference I noticed they took alot of game out of it, for instance when you find the gravity gun pr whatever its called that can latch onto items, that was suposed to be in the first level against a boss
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM 3: Resurrection of Evil > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 14 Δεκ 2013 στις 22:23
Αναρτήσεις: 2