Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
How To Farm
от Spooky Scary Skeleton
This guide will take you through the basics in farming to the advanced stage...
farming basics
от Ian30k
some of the basics for farming simulator 2011...