Προβολή στατιστικών
3,697 σε παιχνίδι | 0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Lock, Load, & Face the Madness Get ready for the mind blowing insanity! Play as one of four trigger-happy mercenaries and take out everything that stands in your way! With its addictive action, frantic first-person shooter combat, massive arsenal of weaponry, RPG elements and four-player...
Το πιο δημοφιλές επίσημο περιεχόμενο κοινότητας την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Φόρτωση