Borderlands

Borderlands

Преглед на статистиките:
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
DLC Claptrap's New Robot Revolution - Easy way to Collect Achievement
от N'oursÿ
The best way to get the achievement : - The Collector - The Lubricator - Bobble-Trap - It's so realistic! - What a party!...