The Game That Revolutionized the Racing Genre. The successor to the international award-winning racing simulation GTR accurately represents the challenges of Motorsport racing. The detailed, photo-realistic depiction of these powerful cars and beautiful circuits, thanks to the graphics technology,...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане