Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Geometry Wars: Retro Evolved is a old school style shooter, but remixed for the 21st century with next generation graphics and deep, modern gameplay. Playing is simple: you are a geometric "ship" trapped in a grid world, facing off against waves of deadly wanderers, snakes, and repulsars.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане