Counter-Strike: Condition Zero

Counter-Strike: Condition Zero

祈福 4. kvě. 2013 v 2.10 dop.
cs1.6 cz cs:s cs:go
有些槍枝模組 的開槍動作 怪怪的 例如cs:s的ak-47 正常來講扣一次板機 打一發子彈
可是當我打一發子彈時 他卻扣一次板機後按者很久才放
< >
Zobrazeno 16 z 6 komentářů
^1pos1deN 4. kvě. 2013 v 7.44 dop. 
lol
^1pos1deN 4. kvě. 2013 v 7.45 dop. 
lol
祈福 6. kvě. 2013 v 8.33 dop. 
cs1.6 cz cs:s cs:go
Shoot some guns modules weird, for example CS:s AK-47 normal, pull triggers a run round
But when I hit one bullet, he did pull the trigger at a time long after
Sense7 8. kvě. 2013 v 4.54 odp. 
kobe U are awesome
祈福 9. kvě. 2013 v 3.20 dop. 
Why

Sense7 původně napsal:
kobe U are awesome
Why
Sense7 10. kvě. 2013 v 6.54 dop. 
because your kobe
< >
Zobrazeno 16 z 6 komentářů
Na stránku: 15 30 50

Datum odeslání: 4. kvě. 2013 v 2.10 dop.
Počet příspěvků: 6