Counter-Strike: Condition Zero

Counter-Strike: Condition Zero

cs1.6 cz cs:s cs:go
有些槍枝模組 的開槍動作 怪怪的 例如cs:s的ak-47 正常來講扣一次板機 打一發子彈
可是當我打一發子彈時 他卻扣一次板機後按者很久才放
< >
Zobrazeno 16 z 6 komentářů
4. kvě. 2013 v 7.44 
lol
4. kvě. 2013 v 7.45 
lol
cs1.6 cz cs:s cs:go
Shoot some guns modules weird, for example CS:s AK-47 normal, pull triggers a run round
But when I hit one bullet, he did pull the trigger at a time long after
kobe U are awesome
Why

Sense7 původně napsal:
kobe U are awesome
Why
because your kobe
< >
Zobrazeno 16 z 6 komentářů
Na stránku: 15 30 50

Datum odeslání: 4. kvě. 2013 v 2.10
Počet příspěvků: 6