NecroVisioN

NecroVisioN

NecroVisioN > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Radeon HD 7670m supported?
Just wondering... they seem to be stressing a lot on the supported/unsupported chipsets on the store page..

Anybody else with the same card around here?
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
ive a ATi 7850HD and receive a greyscreen. Very disappointing
i have same graphics card and i get grey screen aswell is there anyway to get a refund
Nope, the demo worked for me shortly after I posted that message, check your setup.
Hey guys, i was scanning the community for a problem and it seems to be, that your problem is like mine, i have Radeon 6670 HD and i have massive "artefacts" on whole game. I started the 1st mission and every step is with some sort of geometrical "artefacts", some straight lines, squares with random texture. I monitored my GPU temperature for a while, but its even not on a maximum quality. So i think its like not supported with radeon line of cards. Some sort.
Τελευταία επεξεργασία από GrommiD; 25 Ιαν 2015 στις 5:45πμ
I have 6770; addding "+dx10" to the launch options and changing the "Cfg.RenderDevice" in the "config.ini" to "2" made the game playable for me.
Αναρτήθηκε αρχικά από 98125435:
Just wondering... they seem to be stressing a lot on the supported/unsupported chipsets on the store page..

Anybody else with the same card around here?
drivers 14.12?
I'm using Radeon HD 6850 and found no problems with graphics so far...
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

NecroVisioN > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος