เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to score 100 million points in Classic mode
โดย Bumperguard
Hi everyone, this is my very first guide to a game. After playing about 400 hours of Bejeweled 3 and nearly achieving the highest possible rank (completely WITHOUT cheating of course), I decided to share some useful tips with you. These seem very basic...
Bejeweled 3: 100% Achievements Guide
โดย F3ctom
This is a detailed guide of how to get all the achievements in Bejeweled 3. This guide is meant for players with any experience level - it doesn't matter if you have already spent 100 hours on this game or just got it, this guide will help you improve you...
Ice Breaker: Platinum achievement
โดย dart193
The rarest achievement in Bejeweled 3 is Ice Breaker: Platinum. It is the hardest one. This guide provides tips on how to achieve it and also some technical data about column combos....
Unlocking Steam Achievements in minutes
โดย ❤Progression❤
If you played Bejeweled 3 before for a long time on a Non-Steam version, probably you want to port your userdata to the Steam version. It works when you launched the game for the first time, achievements will unlocked based on your current profile status....
日本語化の方法(How to switch to the Japanese language)
โดย TKdown
日本語版のファイルを利用し、日本語化します(Origin版は不可)...
To be the Master Jewelest
โดย 삶의기쁨
To destroy at Bejeweled 3....