X-COM: UFO Defense

X-COM: UFO Defense

Du leder X-COM, en organisation som bildats av världens regeringar för att bekämpa det allt mer överhängande hotet från yttre rymden. Funktioner: Beordra dödliga närstrider Arbetet med att skjuta ned ufon är bara början.
Populäraste innehållet från förra veckan.  (?)
Laddar