The war continues... X-COM: UFO Defense brought you to a galactic battlefield. X-COM: Terror from the Deep brings the alien terror into a totally new dimension. Seeking to take advantage of a weakened Earth, X-COM's deep space foes unexpectedly change strategy and launch a powerful second front...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.