เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Cheats to help, or hinder your lands!
โดย Fluffy of Borg
Welcome one and all to some handy Cheat codes that can spice up your game a little, ever want to surround yourself in lairs?...
The campaign missions
โดย Reality
I first played the game on the physical disc, and as I go through it again, I decided to make a guide on how to beat the missions. Will also have breakdown of mechanics, and show some easter eggs. All art from this game is publicly available from www.MAJE...