Pride of Nations is a turn-based historical strategy game set in the colonial era of the 19th century, where the player takes control of a country and guides it through industrialization, military conquest, and colonization.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.