A unique adventure, a stunning scenario to discover in one season! Winter Voices is a narrative-driven, episodic, role-playing game set in an imaginary and timeless world at the start of the Industrial Revolution. Players control a 24 year-old heroine as she deals with the death of her father.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster