The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim

View Stats:
Dvois Feb 13, 2014 @ 7:54am
Pomocy
Zaczołem grę od nowa bo stare savy nie działają, a jak zaczynam gre to cała kamera skacze teraz wóz stoi i jest w jakimś zamku nie wiadomo gdzie pomocy.
Last edited by Dvois; Feb 13, 2014 @ 7:54am
Date Posted: Feb 13, 2014 @ 7:54am
Posts: 0