Step into the role of an aspiring martial-arts master and follow the path of the open palm or the closed fist. In this multi-award-winning action-RPG, your choices and actions will determine the fate of the entire Jade Empire.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане