Take command of a vast interstellar empire and safeguard your species from total extinction in a procedurally generated 3D galaxy (with the option to flatten it) from 1 System to 10,000+!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане