Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Worms™: Ultimate Mayhem is the definitive 3D "Worms™" game! Load your weapons and experience a whole new dimension in destructive turn-based cartoon action! Taking the game into 3D creates all-new strategic and gameplay possibilities.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане