เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Doing Things The Hard Way Trinket Tips
โดย vernanonix
The single hardest trinket in the the game to get is the one located in Doing Things The Hard Way. Here's a tip guide on how I managed to do it....
All trinket locations
โดย L-r | Sari
A guide to finding all of the trinkets (includes map and pictures)...
How to install new levels
โดย WEGFan
This guide will tell you how to install new levels into the game....
VVVVVV- complete the game in under 1 hour VVVVVV-Voltooi het spel in minder dan 1 uur
โดย RythmicallyPro
This VVVVVV guide will help new players and professional players through some of the key elements and puzzles of this game, this guide will contain videos adressing certain stages of the game and the fastest and cleanest routes to Finish it. The standard ...