เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
[ENG/RUS] How to become immortal in the game: VVVVVV / Как стать бессмертным в VVVVVV
โดย echoplex
Пошаговое описание включения режима бессмертия в игре VVVVVV. Stepwise description - how to turn on the immortality of in the game: VVVVVV....
How to install new levels
โดย WEGFan
This guide will tell you how to install new levels into the game....
All trinket locations
โดย L-r | Sari
A guide to finding all of the trinkets (includes map and pictures)...
[Guide] Как получить все достижения в VVVVVV
โดย KennyJRStar!
Как получить все достиженя в "VVVVVV"...
Doing Things The Hard Way Trinket Tips
โดย vernanonix
The single hardest trinket in the the game to get is the one located in Doing Things The Hard Way. Here's a tip guide on how I managed to do it....
VVVVVV- complete the game in under 1 hour VVVVVV-Voltooi het spel in minder dan 1 uur
โดย Bulk Gains
This VVVVVV guide will help new players and professional players through some of the key elements and puzzles of this game, this guide will contain videos adressing certain stages of the game and the fastest and cleanest routes to Finish it. The standard ...
How to get better at VVVVVV
โดย Professor Cool
VVVVVV is a hard game, and it's easy to get discouraged. Here's a guide to help you keep getting better at it, even if your first playthrough didn't end very well....
How to cheat VVVVVV
โดย 1337yeah
Need help with that No-Death Mode achievement? Well, I'll help you with that! This guide shows how to cheat the Super Gravitron, and cheat a few achievements....
How To Skip the Final Level
โดย Mazzymon
This is just something I discovered while exploring the game. If anyone reading this wants to skip the final level, this is the guide for you....
Hacking VVVVVV?!
โดย Portal_sack_129
Yes. I've found out how to ACTUALLY hack other player's user levels. but seriously, I wouldn't recommend it....