Show them all, the Governor is not to be trifled with! Where have you been all those years? Lots of things have changed. Cities have grown, new people arrived... It’s all good, but some things cannot be accepted just like that! Howdy! Finally it’s there, Governor of Poker 2!
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster