Hacker Evolution Duality
Hacker Evolution Duality > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
[Linux] Achievments are not unlocking
I have been playing Hacker Evolution Duality. I have beat the Tutorial level a million times. Every time Flawless and everytime every mission is accomplished. I have also beaten the game in the past and no other achievements were unlocked. Do they only pertain to DLC or is there something I can do to fix this.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Monkey; 23 ก.ค. 2013 @ 3:21pm
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 17 ความเห็น
DailyIndieGame  [ผู้พัฒนา] 1 ส.ค. 2013 @ 11:34pm 
I believe the issue is on our side. I will look into this.
Thank you it is much appreciated
Any news for this linux issue?
haven't heard anything back and they still don't unlock
Hacking the achievement server takes alot of time and paperwork, I advise patience. xD
DailyIndieGame  [ผู้พัฒนา] 22 ก.ย. 2013 @ 10:56am 
Hmmm ... I will check this again.
I can also confirm achievements aren't unlocking on the Linux build.
DailyIndieGame  [ผู้พัฒนา] 10 ต.ค. 2013 @ 3:23pm 
I should have this fixed shortly.
great news thanks
Still no linux achievements:floater:
DailyIndieGame  [ผู้พัฒนา] 5 เม.ย. 2015 @ 5:13am 
Argh ... forgot to build with "STEAM" enabled. On it.
Awesome sauce, thanks boss!
Is this broken again? I have done the tutorial a dozen times and 2 achievements even show inGame: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=473774366
But none of the achievement show on steam. (and the tutorial achievement is also not visible inGame)
DailyIndieGame  [ผู้พัฒนา] 18 ก.ค. 2015 @ 9:15am 
I have to check this.
Achievements still not working on linux...
< >
กำลังแสดง 1-15 จาก 17 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Hacker Evolution Duality > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้