Hacker Evolution Duality
Hacker Evolution Duality > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Game blank on launch
Under the steam linux client I launch this game, and it goes to full screen on my center monitor. It seems to load up and music begin to play, but it only has a simple background with the build version in the corner and below that the FPS.

I solved this by editing its settings.ini and changed windowed mode to 0. I hope this helps others, as my seach turned up no results.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
Thx, this was useful since I had the same issue, too bad to see you didnt get any update.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Hacker Evolution Duality > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้