The gaming world's sexiest and most intrepid adventurer makes her triumphant return in Lara Croft Tomb Raider: Legend! Follow Lara down a path of discovery as she travels the globe to remote, exotic locales in search of one of history's greatest artifacts that unleash unwelcome figures from Lara's...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане