เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Half-Life "MOD" Azure Sheep (+Traduccion ESP Textos)
โดย WolfBelmi88
Descargar el Mod de Half-Life Azure Sheep 2007. con la traduccion de textos al español. Con facil instalación, y compatible con Steam. Enlace a sitio web del MOD ...
Making and applying Icons and Grid Images to steam for Half-Life mods
โดย Cyber_DemiGod
Some mods you put in the steam folder of Half-Life don't show icons in the library? But they have icons in their folders? This guide will explain why, and will show you how to easily turn those icons the mod came with into something steam will recognize, ...
Bunnymod Pro
โดย .executλble
Bunnymod Pro, a successor to HLSP Bunny Mod, is a mod designed specially for Half-Life speedrunning. Bunnymod is widely used in most of the runs, because of its features that allow easier routing and monitoring various significant parameters like speed an...
Half-Life Walkthrough
โดย PlumBrendan
This is a walkthrough for Half-Life, played on the hard difficulty setting, I will show you all locations of the Mysterious G-Man, every hidden supply, and obivously, how to pass each chapter the safest way!...
Half-Life 1 Alpha detailed video walkthroughs
โดย DUNCAN DONUTS
This is a series of videos showing off detailed walkthroughs of each level in the HL1 alpha. It also shows off enemies, weapons and the levels being played in both the final HL1 and Quake 1....
Installing Half-Life Mods
โดย Jimo
I will give you information on where to find and how to install community made mods for the original Half-Life game by Valve Software....
List of console commands.
โดย Stu Pidaso
The following is a list of commands that can be performed in your console or be added to your userconfig file....
The Great HλLF-LIFE Mods List
โดย Aublak
A list of some of the best single-player mods for Half-Life 1...
Top 5 Half Life mods
โดย John Spaztic
A while ago, I made a guide for the top 5 Half Life 2 modifications. As of now, it has over 1000 views and counting. Considering that I started with Half Life 2, why not go back to the original and give its mods some recognition eh? *EDIT* ok, in case yo...
How to Install Black Mesa Faster, Safer, and Easier
โดย Schantzee
A step by step guide to installing Black Mesa, not Half-Life. Black Mesa is the complete remake of Half-Life 1 using Source SDK 2007. The graphics are on par with Episode 2 and Portal 2 and make playing the original Half-Life story so much better. I'm ...