Vis statistikk
0 i gruppesamtale  | 
Inspired by the popular comic book series produced by Top Cow Productions, Inc., The Darkness II is an intense first person shooter that delivers a twisted and gripping narrative of tragedy, modern crime drama, and supernatural horror.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster