When you’re the #1 selling NBA videogame two years in a row, the #1 rated NBA videogame 10 years in a row*, and have collaborated with back-to-back NBA champions, Kevin Garnett (2K9) and Kobe Bryant (2K10) – what is NBA 2K11 to do for the next act? Simple: Michael Jordan.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане