The year is 1962 and the Cold War has the nation gripped by fear.  A top-secret government unit called The Bureau begins investigating a series of mysterious attacks by an enemy more powerful than communism.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане