ARMA: Gold is pack of ARMA: Armed Assault and an expansion pack ARMA: Queen's Gambit. ARMA is a first person tactical military shooter with large elements of realism and simulation.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане