За съжаление, все още няма ръководства за това заглавие.
Ако искате да създадете такова, първо трябва да купите Arma 2: Private Military Company.