Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификатор Gothic 3: Forsaken Gods
от Maxell_Rus
Руководство о русификации игры Gothic 3: Forsaken Gods ...
Gothic 3 Forsaken Gods Enhanced Edition Walkthrough
от Frostcorpse
Hey there Gothic fans. I found this walkthrough online and I thought of sharing it on Steam since there is none yet. I do not own this guide, it was written by André Feroi for www.worldofplayers.de Enjoy...