Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Men of War: Vietnam is a new game for the critically acclaimed series. The new, story-driven campaign lets you taste the explosive mix of the jungle, Hueys and rock-n-roll in 1968. The US campaign focuses on a team of elite special ops soldiers, and each one of them has a personality.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане