เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Bit.Trip Runner World 3 / Perfects
โดย Fox! ϡpeace
Use this guide if you are stuck on the timing of something or if you want a preview of what you are going to have to deal with in the retro levels. This only covers World 3....