เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
!!!How to beat BIT.TRIP RUNNER without dying!!!
โดย The God of Chins
Me show hao 2 win!...
Bit.Trip Runner World 3 / Perfects
โดย Fox! ϡpeace + 🐺
Use this guide if you are stuck on the timing of something or if you want a preview of what you are going to have to deal with in the retro levels. This only covers World 3....
Fixing sound problems
โดย Parochial Nimrod
Two methods to fix common sound glitches....
Fixing the insta-crash on start-up [all BIT.TRIP games]
โดย Franc[e]sco | breaking mwheel
This is for all those whose game is instantly closing or crashing on start-up....
How to be a Bit.TRIP fan
โดย Dr. Isaac
...