Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Fixing the insta-crash on start-up [all BIT.TRIP games]
από Franc[e]sco
This is for all those whose game is instantly closing or crashing on start-up....
Bit.Trip Runner World 3 / Perfects
από Fox! ϡpeace + 🐺 | @EVO
Use this guide if you are stuck on the timing of something or if you want a preview of what you are going to have to deal with in the retro levels. This only covers World 3....
Fixing sound problems
από Parochial Nimrod
Two methods to fix common sound glitches....
How to be a Bit.TRIP fan
από Dr. Isaac
...