BIT.TRIP RUNNER

BIT.TRIP RUNNER

Преглед на статистиките:
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Bit.Trip Runner World 3 / Perfects
от Fox! ϡpeace
Use this guide if you are stuck on the timing of something or if you want a preview of what you are going to have to deal with in the retro levels. This only covers World 3....