Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
quick and gritty finish to Myst.
от faye_fayteborne
just a nitty gritty guide to finish the game in a short period of time. warning might be considered a cheat....