Преглед на статистиките
377 в игра | 0 в чата на групата  | 
In the dark days of the end of World War Two amidst the ruins of Berlin, one bullet can change history… Sniper Elite V2 is an award-winning and authentic World War II sniping experience. You are elite US sniper Karl Fairburne.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане