เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
For those who have USB Headsets and can't hear the game...
โดย Daemon Santa
A way for those who use USB headsets and want the full experience, but can't get it, now can....
The Landwehr Canal - Watchmen Achievement (Sniper Position) - ラントヴェーア運河 - 「ガーディアン」実績
โดย KUDO3104
Position and orientation of a sniper. ラントヴェーア運河 - 「ガーディアン」実績 (スナイパーの位置とおおよその向き) 方向は少しアバウトかも。...
Every Bullet Counts achievement
โดย Not A Goat
I am going to show you the easiest way to get the "Every Bullet Counts" achievement in Sniper Elite V2...
几个相对难的成就完成的方法[CHS]
โดย [CN]老包阿兄
...
Sniper Elite V2 Botellas y Lingotes / Bottles and Gold Bars
โดย RyM Guías
Localización de todas las Botellas y Lingotes de oro para el 100% de coleccionables. Location of all the Bottles and Gold Bars fot the 100% of the collectibles....
How to fix the refresh rate that is unsupported by your monitor
โดย Uh.Ð|DviceT5
1. In your Steam library, right-click on 'Sniper Elite V2', and click 'Properties...' 2. On the 'General' tab, click on 'Set Launch Options...' 3. Type "-60Hz" in the box that pops up, click on 'Ok'. 4. Close the 'Sniper Elite V2 - Properties' window. ...
3 Achievements in 1 Run
โดย HunterKiller
This guide will show you how to get 3 Achievements in one run on the Neudorf Outpost map. I created this video in May of last year and already have the achievements so, they will not show in the video. Achievemetns are: Silence is Golden Make E...
Kilroy was Here/Здесь был Килрой
โดย Clone RC-1140
Видео помощь для получения достижения Kilroy was Here/Здесь был Килрой. Видео не мое, нашел на просторах Ютуба....
sniper elit achievments
โดย hamza_Dz
i would like to see players have all achiement in main story i mean full achievment and about multiplayer its littel bit sucks i like co op better...
How to Kill Cardeso
โดย Minesonic
A simple guide where I'll teach you how to kill Cardeso....