Making History® delivers the open-ended gameplay of strategy-game classics, but with compelling new economic, military, and diplomatic systems and deep research that lets you play with real historical challenges.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане