เริ่มการสนทนาใหม่
กำลังแสดง 1-15 จาก 52 กระทู้ปัจจุบัน
11
10 มิ.ย. @ 9:36pm
Crashes on exit
xstar960
4
5 มี.ค. @ 3:45am
i want to play this game
Puilam
0
4 มี.ค. @ 6:22pm
I swear use one more portal song.
Calby [GD]
0
17 ก.พ. @ 12:07pm
Bug: Last level does not unlock for free mode.
God, owner of the Universe
10
12 ม.ค. @ 4:43pm
Linux support
MercuryVapour
0
17 ธ.ค. 2016 @ 6:39pm
Crashes in Wndows 10 Preview build, works in Admin mode.
hackwrench
0
28 พ.ย. 2016 @ 11:02am
Please release Super Deluxe on Steam
Pressure Drop
2
15 พ.ย. 2016 @ 3:47pm
chime, shime super deluxe
drWoof
1
15 พ.ย. 2016 @ 3:07pm
Windows 10 compatibility
parke
5
15 ก.ค. 2016 @ 8:23pm
Transferring Saved Games
Tanavin
2
7 ก.ค. 2016 @ 6:18am
Other languages
Fede
7
5 ก.ค. 2016 @ 9:55am
System.TypeLoadException: Could not load type 'Cascade.Game1' from assembly 'Chime, Version=1.1.1.2, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.
ambidot
3
9 พ.ค. 2016 @ 1:25am
Is free play infinite?
marr0g
7
24 เม.ย. 2016 @ 12:55pm
Best input device? Mouse vs keyboard vs gamepad?
parke
1
24 เม.ย. 2016 @ 12:40pm
Overall Strategy...?
TheJr
ต่อหน้า: 15 30 50