Portal 2
Обществени карти. За науката.
Добре дошли в лабораториите на Апъчър, домът на безкрайната тестова инициатива. Лесно създавайте, споделете и изпробвайте тестови зали, създадени от и за обществото на Portal 2. Свършете своята част! Допринесете за науката!
Преглед по таг
Най-популярни
Най-много абонаменти
Най-нови
Verteron 2
Singleplayer, Custom Visuals, Custom Story, Faith Plate, Light Bridge, Tractor Beam, Turret, Laser Emitter
Fork
Singleplayer, Custom Visuals, Custom Story, Laser Emitter, Laser Relay
GiLDa`s Laboratory #01
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Faith Plate, Light Bridge, Laser Field, Fizzler, Companion Cube, Companion Cube Dropper, Flip Panel, Angled Panel, Glass Panel, Laser Emitter, Laser Catcher, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Stairs, Glass
Leaps and Bounds
Singleplayer, Custom Visuals, Custom Story, Faith Plate, Speed Gel, Bounce Gel
The Marvellous Misadventures of Frank the Excursion Funnel (...and Phillip, too) Volume I
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Weighted Cube, Weighted Cube Dropper, Laser Field, Fizzler, Cube Button, Goo, Flip Panel, Angled Panel, Glass Panel, Tractor Beam, Glass, Speed Gel, Grating, Tractor Beam Polarity
Sendificator Techniques
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Weighted Cube, Weighted Cube Dropper, Fizzler, Companion Cube, Companion Cube Dropper, Cube Button, Goo, Laser Emitter, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Stairs, Glass, Grating
GiLDa`s Laboratory #00
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Weighted Cube, Weighted Cube Dropper, Faith Plate, Fizzler, Flip Panel, Angled Panel, Glass Panel, Laser Emitter, Laser Catcher, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Stairs, Glass, Piston Platform, Sphere Button, Edgeless Safety Cube, Edgeless Safety Cube Dropper
Katz Chamber 39
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Weighted Cube, Weighted Cube Dropper, Light Bridge, Fizzler, Cube Button, Goo, Flip Panel, Angled Panel, Tractor Beam, Glass, Cleansing Gel, Grating