Portal 2
Обществени карти. За науката.
Добре дошли в лабораториите на Апъчър, домът на безкрайната тестова инициатива. Лесно създавайте, споделете и изпробвайте тестови зали, създадени от и за обществото на Portal 2. Свършете своята част! Допринесете за науката!
Преглед по таг
Най-популярни
Най-много абонаменти
Най-скорошни
UNREAL CHAMBER 04
Tractor Beam, Laser Emitter, Faith Plate, Light Bridge, Laser Relay, Custom Story, Singleplayer, Custom Visuals
Introduction to Reflection Gel
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Weighted Cube, Fizzler, Goo, Angled Panel, Tractor Beam, Turret, Laser Emitter, Laser Catcher, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Glass, Grating, Laser Relay
Force Field Fiesta
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Weighted Cube, Weighted Cube Dropper, Light Bridge, Fizzler, Companion Cube, Companion Cube Dropper, Cube Button, Angled Panel, Glass Panel, Glass, Sphere Button, Edgeless Safety Cube, Edgeless Safety Cube Dropper
The Paradine Parable
Light Bridge, Tractor Beam, Speed Gel, Singleplayer, Custom Story, Custom Visuals
The science begins here #3
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Light Bridge, Laser Field, Fizzler, Cube Button, Goo, Flip Panel, Angled Panel, Tractor Beam, Turret, Laser Emitter, Laser Catcher, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Stairs, Grating, Sphere Button, Edgeless Safety Cube, Edgeless Safety Cube Dropper, Laser Relay
testing track for p-body 3/4
Singleplayer, Button, Pedestal Button, Fizzler, Cube Button, Goo, Angled Panel, Tractor Beam, Turret, Laser Emitter, Laser Catcher, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Stairs, Glass, Grating, Piston Platform
An Irregular Test
Singleplayer, Custom Visuals, Custom Story, Faith Plate, Light Bridge, Tractor Beam, Turret
The science begins here #1
Singleplayer, Laser Field, Reflector Cube, Reflector Cube Dropper, Pedestal Button, Laser Emitter, Laser Catcher, Button, Laser Relay, Weighted Cube, Weighted Cube Dropper, Turret, Light Bridge