Portal 2
Portal 2 > Общие обсуждения > Подробности темы
Need some friends as well
All of my friends want to hear nothing of portal 2 so send a request. Btw i'm an achievement hunter so i could help get some achievements for you as well.
Portal 2 > Общие обсуждения > Подробности темы
Дата создания: 20 янв. 2013 в 19:53
Сообщений: 1