Portal 2
Portal 2 > 일반 토론 > 제목 정보
BadWolf 2012년 12월 11일 오전 9시 47분
Wspolpraca
Szukam kogoś do koopa, kto potrafi porozumiewać się w języku polskim w stopniu komunikatywnym :D Tak na serio, jakiś polak chce zagrać? PIsz na PW
< >
1-22개 댓글 표시
Pizza Missile 2012년 12월 11일 오전 10시 14분 
Cześć
patryk17022 2012년 12월 11일 오후 12시 35분 
Siema
< >
1-22개 댓글 표시
페이지당 표시 개수: 15 30 50

Portal 2 > 일반 토론 > 제목 정보
게시된 날짜: 2012년 12월 11일 오전 9시 47분
게시글: 2