Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
DCS A-10C Startup For Nooblets
от Bishop-Charvet
Guide on how to start your aircraft, taxi it, and take off. Puke Bags NOT included....